V Turniej Wiedzy z Literatury i Języka Polskiego

V Turniej Wiedzy z Literatury i Języka Polskiego
2018-05-21

Tegoroczna edycja Turnieju, którego organizatorem jest MiGBP w Tyczynie, miała nieco inny charakter niż w latach poprzednich. Zmieniona formuła turniejowych zmagań wpisała się w obchodzony w tym roku jubileusz 650-lecia Tyczyna. Jak co roku patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Tyczyna.

W ramach Turnieju w tym roku uczniowie klas 5-7 szkół podstawowych gminy Tyczyn mogli wziąć udział w konkursie literackim w kategoriach „wiersz” lub „list” opisujący urokliwe zakątki gminy Tyczyn. Po raz pierwszy w tym roku w Turnieju mogła wziąć udział również młodzież gimnazjalna i licealna, prezentując się w wystąpieniach krasomówczych. Celem tych oratorskich popisów była m.in. promocja gminy Tyczyn w roku jubileuszu miasta.

Jury powołane do oceny nadesłanych wierszy i listów (przewodnicząca: dr Ewelina Radion – nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół w Tyczynie, członkowie: Alicja Kustra – dyrektor MiGBP w Tyczynie, polonista oraz Agnieszka Janda – bibliotekarz, polonista) nagrodziło 7 listów i 5 wierszy.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii „list”: 1. miejsceIga Czeranowska (SP z oddziałami gimnazjalnymi w Tyczynie), 2. miejsceKatarzyna Starzak (SP w Kielnarowej), 3. miejsce ex aequo: Łukasz Nosek (SP Tyczyn), Szymon Goszka (SP Matysówka), Gabriela Sobkowicz (SP Borek Stary), Aleksandra Cisło (SP Hermanowa) i Karolina Szczęch (SP Kielnarowa). W kategorii „wiersz” przyznano 1. miejsce ex aequo: Lenie Szczepańskiej (SP Matysówka), Patrycji Ślęczce (obie SP Matysówka), Aleksandrze Kotuli, Martynie Pondo (obie SP Tyczyn) oraz Ince Kopiec (SP Hermanowa). Rozdanie nagród wszystkim uczestnikom konkursu literackiego odbyło się 15.05 br. w MiGBP w Tyczynie. Nagrody wręczały panie: Jadwiga Kłos – sekretarz Gminy Tyczyn oraz przewodnicząca jury Ewelina Radion.

W tym dniu wysłuchaliśmy również popisów oratorskich 8 uczennic z oddziałów gimnazjalnych w Tyczynie oraz z Zespołu Szkół w Tyczynie. Jury oceniające wystąpienia krasomówcze (E. Radion, A. Kustra i Adam Janiec – nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej w Tyczynie) nagrodziło cztery uczennice. Pierwsze miejsce otrzymała Maryna Chrzan (ZS w Tyczynie), 2. miejsce - Julia Kościółek (SP z oddziałami gimnazjalnymi w Tyczynie), a 3. miejsce ex aequo przyznano Izabeli Kameckiej (ZS w Tyczynie) i Sandrze Turaj (SP z oddz. gim. w Tyczynie).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 5. Turnieju Wiedzy o Literaturze i Języku Polskim. Zapraszamy do uczestnictwa za rok!

Pliki do pobrania:

Sponsorzy