Wypożyczalnia dla dorosłych

WAŻNA INFORMACJA! MiGBP w Tyczynie informuje Czytelników, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin Wypożyczalni w Tyczynie oraz Filiach. Zasady korzystania z Wypożyczalni naszych bibliotek nie zmieniają się. Nowością jest wprowadzenie kary pieniężnej za nieterminowy zwrot książek: 20 gr za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kary są naliczane przez system komputerowy). Przypominamy, że za książki niezwrócone przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie. Termin wypożyczenia książek w naszych bibliotekach wynosi 30 dni. Biblioteka może przypominać telefonicznie o terminie zwrotu wypożyczonych książek, które można prolongować nie więcej niż 2 razy. Szczegółowy Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się we wszystkich naszych bibliotekach.


KALENDARIUM  MiGBP W TYCZYNIE znajduje się tutaj

Dla rozwoju bibliotekarstwa w Gminie Tyczyn ważną datą był rok 1947. Wtedy to staraniem Gminnego oraz Miejskiego Komitetu Bibliotecznego powstała Biblioteka w Tycznie. Funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego, choć pod zmienioną nazwą. Dziś jest to Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie. Jej częścią jest Wypożyczalnia dla dorosłych z Czytelnią. Na Wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, to oznacza, że czytelnik sam wybiera sobie książki. Zakupy nowosci wydawniczych dokonywane są w oparciu o potrzeby naszych czytelników, wśród których najliczniejszą grupę stanowi młodzież ucząca się, emeryci oraz osoby niezatrudnione.

Ważną częścią zbiorów bibliotecznych Wypożyczalni jest tzw. Biblioteczka Wsparcia finansowana ze środków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Znajdują się tu głównie książki psychologiczne, profilaktyczne, bajki terapeutyczne i inne.

Bibliotekarze systematycznie powiększają zbiory regionalne, wśród których znajdują się wydawnictwa o gminie Tyczyn, przewodniki, albumy, egzemplarze "Głosu Tyczyna" oraz inne publikacje promujące nasz region. Od listopada 2013 r. przy Wypożyczalni dla Dorosłych działa Salonik Literacki, w którym systematycznie odbywają się spotkania nie tylko dla dorosłych, ale także dla najmłodszych naszych Czytelników. Przy bibliotece działa od 2013 r. Dyskusyjny Klub Książki.

 

Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się w zakładce Regulaminy.

 

Na Wypożyczalni użytkownicy mają do swojej dyspozycji 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, z których można skorzystać w godz. pracy Biblioteki. Regulamin korzystania z czytelni internetowej znajduje się w zakładce Regulaminy.

 


O działalności kulturalno-oświatowej Wypożyczalni dla dorosłych można przeczytać tutaj i tutaj.


Od lipca 2015 r. w MiGBP w Tyczynie znajduje się Redakcja miesięcznika "Głos Tyczyna". Teksty można składać osobiście w bibliotece lub przesyłać e-mailem na adres: glostyczyna@tyczyn.pl


 

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.