Filia w Hermanowej

 


WAŻNA INFORMACJA! MiGBP w Tyczynie informuje Czytelników, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin Wypożyczalni w Tyczynie oraz Filiach. Zasady korzystania z Wypożyczalni naszych bibliotek nie zmieniają się. Nowością jest wprowadzenie kary pieniężnej za nieterminowy zwrot książek: 20 gr za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kary są naliczane przez system komputerowy). Przypominamy, że za książki niezwrócone przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie. Termin wypożyczenia książek w naszych bibliotekach wynosi 30 dni. Biblioteka może przypominać telefonicznie o terminie zwrotu wypożyczonych książek, które można prolongować nie więcej niż 2 razy. Szczegółowy Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się we wszystkich naszych bibliotekach.


 

Lokalizacja: Hermanowa, budynek Domu Ludowego

 

Godz. otwarcia:

 

Poniedziałek, Środa, Piątek  10.00 – 16.00 

                 (przerwa na dezynfekcję: 13.00 - 13.20)

Wtorek, Czwartek  11.00 – 17.00 

                 (przerwa na dezynfekcję: 14.00 - 14.20)

 

Nr tel.: 22 99 601

 


Filia Biblioteki Publicznej w Hermanowej gromadzi, opracowuje i wypożycza książki oraz udziela informacji na podstawie księgozbioru. Dzięki PRB od 2009 r. udostępnia użytkownikom 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Pozwoliło to poszerzyć usługi biblioteki o nowoczesne źródła informacji.
Od 2015 r. uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów. Księgozbiór Filii jest dostępny w zakładce katalog on-line.

Biblioteka współpracuje z Domem Ludowym, szkołą podstawową i OSP w Hermanowej. Organizuje spotkania z bajką dla najmłodszych, lekcje biblioteczne i pasowania na czytelnika. Podczas tych zajęć nie może zabraknąć głośnego czytania, wspólnego oglądania bajek, konkursów i rysowania.


HISTORIA FILII - tutaj

DZIAŁALNOŚĆ KULT.-OŚWIAT. - tutaj i tutaj

GALERIA - archiwum


 

Sponsorzy