Home / Informacje / Dostępność

Dostępność

 

Deklaracja dostępności

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MiGBP w Tyczynie: www.tyczyn-biblioteka.pl

Data publikacji strony internetowej 1.01.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2015 r.


Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: podstrona z katalogami elektronicznymi wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. możliwe są zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.

 

Treści niedostępne: obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej m.in. dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada bibliotekarz Monika Dziadura
 • e-mail: biblioteka@tyczyn-biblioteka.pl
 • telefon: 17 22 19 410

 

KAŻDY MA PRAWO: Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:  Dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA: Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego podmiotem lub drogą elektroniczną na adres:

 1. Organ nadzorujący: Dyrektor MiGBP w Tyczynie
 2. Adres: 36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1
 3. E-mail: bibliotekatyczyn@o2.pl
 4. Telefon: 17 22 19 410

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpw.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

BUDYNEK GŁÓWNY MIGBP W TYCZYNIE przy uL. Mickiewicza 1, mieści się w budynku wielofunkcyjnym:

 • wejście główne do budynku znajduje się przy zbiegu ulic Rynek i Mickiewicza,
 • do wejścia prowadzą schody z barierką, utrudnieniem jest brak podjazdu,
 • drzwi  wejściowe o szerokości umożliwiającej wjazd osobie na wózku,
 • biblioteka zlokalizowana jest na I piętrze, dostęp dla osób na wózkach jest ograniczony, brak platformy przyschodowej, brak windy,
 • lada biblioteczna na Oddziale dla dzieci znajduje się w odległości 4 m na wprost od wejścia, zaś Wypożyczalni dla dorosłych 3 m od wejścia w prawo,
 • osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz,
 • stanowiska komputerowe dla użytkowników nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wewnątrz w miejscach zagrożenia znajdują się taśmy dwubarwne,
 • między Wypożyczalnią a Czytelnią znajdują się schody (4 stopnie),
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko przy Saloniku, jednak ze względu na schody dostęp jest utrudniony,
 • brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • budynek po remoncie, lokalizacja utrudnia budowę podjazdu czy instalację windy.

FILIA W HERMANOWEJ, mieści się w budynku wielofunkcyjnym:

 • budynek ma wejście od głównej drogi wiodącej przez wioskę,
 • wejście z drzwiami otwieranymi umożliwia wjazd osoby na wózku, podjazd wykonany z kostki brukowej,
 • biblioteka zlokalizowana na I piętrze, składa się z 2 pomieszczeń, ze względu na lokalizację utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi na wózkach,
 • do filii prowadzi wewnętrzna klatka schodowa oraz długi korytarz, brak windy oraz platformy przyschodowej,
 • drzwi wejściowe do filii otwierają się na zewnątrz,
 • lada usytuowana jest w głębi drugiego, mniejszego pomieszczenia,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek w części bibliotecznej przed remontem, jednak usytuowanie biblioteki nie zmieni się,
 • brak wyjścia ewakuacyjnego.

FILIA W BORKU STARYM, mieści się w budynku wielofunkcyjnym:

 • budynek ma wejście od głównej drogi wiodącej przez wioskę,
 • drzwiami wejściowe otwieranymi do wewnątrz, brak podjazdu utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi na wózkach,
 • biblioteka znajduje się na  piętrze, prowadzi do niej wewnętrzna klatka schodowa (brak platformy przyschodowej) oraz korytarz,
 • drzwi wejściowe biblioteki otwierają się do środka,
 • lada usytuowana jest 4 metry na wprost od drzwi wejściowych do biblioteki,
 • stanowiska komputerowe dla użytkowników nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w lokalu biblioteki brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku,
 • brak wyjścia ewakuacyjnego.

FILIA W KIELNAROWEJ, mieści się w budynku wielofunkcyjnym:

 • biblioteka usytuowana na parterze, jednak kilka stopni schodów bez podjazdu utrudniają wejście osobom niepełnosprawnym, drzwi wymiarowe,
 • lada biblioteczna zlokalizowana na wprost od wejścia,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz,
 • stanowiska komputerowe dla użytkowników nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wejście do biblioteki dla osób niepełnosprawnych możliwe od strony sali widowiskowej DL,
 • brak wyjścia ewakuacyjnego.

Do wszystkich placówek osoba niewidoma może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W MiGBP w Tyczynie oraz na Filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Biblioteki nie dysponują elektronicznymi przewodnikami z informacjami głosowymi.
                                                                                      Data zamieszczenia oświadczenia: 12.12.2020 r.

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.