Filia w Borku Starym

WAŻNA INFORMACJA! MiGBP w Tyczynie informuje Czytelników, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin Wypożyczalni w Tyczynie oraz Filiach. Zasady korzystania z Wypożyczalni naszych bibliotek nie zmieniają się. Nowością jest wprowadzenie kary pieniężnej za nieterminowy zwrot książek: 20 gr za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kary są naliczane przez system komputerowy). Przypominamy, że za książki niezwrócone przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie. Termin wypożyczenia książek w naszych bibliotekach wynosi 30 dni. Biblioteka może przypominać telefonicznie o terminie zwrotu wypożyczonych książek, które można prolongować nie więcej niż 2 razy. Szczegółowy Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się we wszystkich naszych bibliotekach.


  • Lokalizacja: Borek Stary, budynek Domu Ludowego
  • Godz. otwarcia: 
     
  • Poniedziałek, Piątek   9.00 - 15.00  (przerwa na dezynfekcję: 12.00 - 12.20)

    Wtorek, Środa, Czwartek   11.00 - 17.00  (przerwa na dezynfekcję: 14.00 - 14.20)

     

  • Nr tel.: 17 22 98 828                   

 

 


Filia Biblioteki Publicznej w Borku Starym gromadzi, opracowuje i wypożycza książki oraz udziela informacji na podstawie księgozbioru. Czytelnicy mogą skorzystać z 2 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Od 2015 r. uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów. Księgozbiór Filii jest dostępny w zakładce katalog on-line.
Od maja do sierpnia 2015 r. - ze względu na remont Domu Ludowego - biblioteka mieściła się w budynku ośrodka zdrowia. Ponowne otwarcie biblioteki w zmodernizowanych pomieszczeniach miało miejsce we wrześniu 2015 r.

Najliczniej z Biblioteki korzystają dzieci i młodzież, dla których organizowane są spotkania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, konkursy plastyczne.

Biblioteka współpracuje głównie z SP w Borku Starym oraz Domem Ludowym.


DZIAŁALNOŚĆ KULT.-OŚWIAT. - tutaj i tutaj

GALERIA ARCHIWUM


 

Sponsorzy