Filia w Kielnarowej

WAŻNA INFORMACJA! MiGBP w Tyczynie informuje Czytelników, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin Wypożyczalni w Tyczynie oraz Filiach. Zasady korzystania z Wypożyczalni naszych bibliotek nie zmieniają się. Nowością jest wprowadzenie kary pieniężnej za nieterminowy zwrot książek: 20 gr za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kary są naliczane przez system komputerowy). Przypominamy, że za książki niezwrócone przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie. Termin wypożyczenia książek w naszych bibliotekach wynosi 30 dni. Biblioteka może przypominać telefonicznie o terminie zwrotu wypożyczonych książek, które można prolongować nie więcej niż 2 razy. Szczegółowy Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się we wszystkich naszych bibliotekach.


 

 

Lokalizacja: Kielnarowa, budynek Domu Ludowego

Godz. otwarcia: pon. i pt. 11.00 - 17.00,
wt., śr., czw. 12.00 - 18.00

Nr tel.:   17 22 19 350

 

 

Zapraszamy na fanpage Biblioteki
na portalu Facebook

 


Filia Biblioteki Publicznej w Kielnarowej gromadzi, opracowuje i wypożycza książki oraz udziela informacji na podstawie księgozbioru. Dzięki PRB od 2009 r. udostępnia użytkownikom 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Od 2015 r. uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów. Księgozbiór Filii jest dostępny w zakładce katalog on-line.
Dom Ludowy, Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka to partnerzy, na których Biblioteka zawsze może liczyć.

DZIAŁALNOŚĆ KULT.-OŚWIAT. - tutaj i tutaj

GALERIA ARCHIWUM

Sponsorzy