Filia w Kielnarowej

WAŻNA INFORMACJA! MiGBP w Tyczynie informuje Czytelników, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin Wypożyczalni w Tyczynie oraz Filiach. Zasady korzystania z Wypożyczalni naszych bibliotek nie zmieniają się. Nowością jest wprowadzenie kary pieniężnej za nieterminowy zwrot książek: 20 gr za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kary są naliczane przez system komputerowy). Przypominamy, że za książki niezwrócone przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie. Termin wypożyczenia książek w naszych bibliotekach wynosi 30 dni. Biblioteka może przypominać telefonicznie o terminie zwrotu wypożyczonych książek, które można prolongować nie więcej niż 2 razy. Szczegółowy Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się we wszystkich naszych bibliotekach.


 

 

 

 

Czytelnia internetowa

 

                 Wnętrze biblioteki                        

 

Lokalizacja: Kielnarowa, budynek Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego

Bibliotekarz: Bogusława Paluch

Godz. otwarcia: pon. i pt. 11.00 - 17.00, wt., śr., czw. 12.00 - 18.00

Nr tel.:   17 22 19 350


Filia Biblioteki Publicznej w Kielnarowej gromadzi, opracowuje i wypożycza książki oraz udziela informacji na podstawie księgozbioru. Dzięki PRB od 2009 r. udostępnia użytkownikom 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Od 2015 r. uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów. Księgozbiór Filii jest dostępny w zakładce katalog on-line.

Centrum Rekreacyjno-Kulturalne, Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka to partnerzy, na których Biblioteka zawsze może liczyć.


DZIAŁALNOŚĆ KULT.-OŚWIAT. - tutaj i tutaj

GALERIA ARCHIWUM

Sponsorzy