Biblioteka w Tyczynie od wielu lat organizuje różnego rodzaju spotkania dla czytelników dorosłych. Wśród nich są: wykłady z m.in. literatury i psychologii, warsztaty (plastyczne, zdobienia przedmiotów, bibułkarskie), spotkania autorskie (z pisarzami i poetami), wystawy fotografii, "ABC zdrowia" (cykl pogadanek z zakresu profilaktyki zdrowotnej). Różnorodność proponowanych form pracy umożliwia różnym odbiorcom skorzystanie z naszej oferty kulturalno-edukacyjnej.

 

 

Spotkania w 2015 roku

Spotkania w 2014 roku

Spotkania w 2013 roku

Spotkania w 2012 roku

Spotkania w 2011 roku

Spotkania w 2010 roku

 

 

Działania w 2021 roku

Działania w 2020 roku

Spotkania w 2019 roku

Spotkania w 2018 roku

Spotkania w 2017 roku

Spotkania w 2016 roku

 

 

 

Sponsorzy