Projekt skierowany jest do dzieci, osób dorosłych oraz seniorów (60+). Cele projektu:  rozbudzanie nawyków czytelniczych, wzmocnienie roli biblioteki jako ośrodka animującego kulturę,  w tym kulturę czytelniczą. Zakładamy, że udział odbiorców w zaplanowanych wydarzeniach pozwoli spojrzeć na bibliotekę jako miejsce otwarte dla wszystkich, gdzie książka stanowi główny trzon jej działań.

 

W ramach projektu zorganizujemy m.in.:

 

 

Projekt pt. "W poszukiwaniu literackich drogowskazów" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

 

Czas trwania projektu: do końca listopada 2021 r.

 

Sponsorzy