Projekt skierowany jest do dzieci, osób dorosłych oraz seniorów (60+). Cele projektu:  rozbudzanie nawyków czytelniczych, wzmocnienie roli biblioteki jako ośrodka animującego kulturę,  w tym kulturę czytelniczą. Zakładamy, że udział odbiorców w zaplanowanych wydarzeniach pozwoli spojrzeć na bibliotekę jako miejsce otwarte dla wszystkich, gdzie książka stanowi główny trzon jej działań.

 

W ramach projektu zorganizujemy m.in.:

 

  •  3 spotkania autorskie dla najmłodszych (z Izabellą Klebańską, Anną Czerwińską-Rydel, Grażyną Bąkiewicz),
  • spotkanie z ilustratorem książek (Małgorzatą Flis),
  • konkurs plastyczny na ilustrację, wystawę prac,
  • wycieczkę grupy dzieci do księgarni,
  • „Seniorzy online dzieciom”- cykl spotkań przygotowanych w formie on-line,
  • 2 warsztaty z biblioterapii dla dorosłych,
  •  wykład z literatury pt. „w poszukiwaniu literackich drogowskazów”,
  • kiermasz książek.

 

Projekt pt. "W poszukiwaniu literackich drogowskazów" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

 

Czas trwania projektu: do końca listopada 2021 r.

 

Sponsorzy