Sprawozdanie z działalności

 

Rok 2022 w bibliotekach publicznych gminy Tyczyn

 

Czytelnicy. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do MiGBP w Tyczynie oraz trzech filii zapisało się 2 223 czytelników. To oznacza, że nasi użytkownicy stanowili 20,3% ogółu mieszkańców, czyli co 5. mieszkaniec gminy Tyczyn korzystał z naszych usług. Biblioteczne statystyki, które mamy obowiązek przygotowywać do ministerstwa, GUS-u czy WiMBP w Rzeszowie, są bardzo szczegółowe, ale też dają pełny obraz działalności naszej placówki. Wynika z nich, że w 2022 r. wśród naszych czytelników było: 1310 osób uczących się, 519 -  pracujących, 394 – pozostali . Podsumowując - ilość zapisanych osób do MiGBP w Tyczynie w 2022 r. wskazuje na to, że nasi czytelnicy są jednym z najliczniejszych kół zainteresowań w gminie Tyczyn.

 

Księgozbiory. W roku 2022 do ksiąg inwentarzowych bibliotek wpisano 1 480 nowości. Ze środków organizatora (Gmina Tyczyn) zakupiono 748 egz. za ponad 18 tys. zł, z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 333 ks. za 8076 zł. Księgozbiory powiększyły się także dzięki darom czytelników oraz środkom z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ponad 6 400 zł/399 ks.). Wszystkie książki zostały wpisane do inwentarzy księgozbiorów, skatalogowane i przygotowane do wypożyczenia. Na dzień 31.12.2022 r. stan księgozbioru MiGBP w Tyczynie oraz filii wynosił 52 941 egz.

 

Wypożyczenia. Biblioteka od wielu lat prowadzi własną stronę internetową, na której dostępny jest kompletny katalog książek on-line biblioteki w Tyczynie oraz filii w: Borku Starym, Hermanowej i Kielnarowej. Ułatwia on czytelnikom  wyszukiwanie potrzebnych tytułów bez wychodzenia z domu, także w czasie, gdy biblioteka jest zamknięta. Z roku na rok coraz więcej czytelników zamawia i rezerwuje książki za pomocą konta elektronicznego, telefonicznie oraz e-mailowo. W roku ubiegłym nasi czytelnicy wypożyczyli łącznie na miejscu i do domu 58,8 tys. ks., w tym samym okresie zanotowaliśmy 26,2 tys. odwiedzin czytelników. W roku 2022 udzielonych zostało 5826 informacji.

 

Realizowane projekty:

1. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica - umożliwia użytkownikom (głównie studentom) dostęp do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, także tych najnowszych objętych prawem autorskim.

2. Mała książka – Wielki człowiek kolejna edycja projektu, który dedykowany jest dzieciom
w wieku 3-6 lat. W roku 2022 wydaliśmy 28 wyprawek i 22 dyplomy (aby otrzymać dyplom, mały czytelnik musiał aż dziesięć razy odwiedzić bibliotekę i wypożyczyć książkę).

3. W 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w wys. 8076 zł.

4. Biblioteczka Wsparciaprojekt realizowany wspólnie z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki niemu Biblioteka uzupełnia księgozbiór tzw. Biblioteczki Wsparcia o publikacje o tematyce profilaktycznej, psychologicznej, poradniki. W roku 2022 ze środków Komisji zakupiono książki za kwotę 4,5 tys. zł.

5. MiGBP w Tyczynie w 2022 r. znalazła się w gronie beneficjentów programu Instytutu Książki Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2022. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 4 komputery stacjonarne i 2 laptopy. Koszt ogółem zadania wynosił 25 500 zł, z tego 21 600 zł to dofinansowanie z Instytutu Książki, a 3 900 zł dotacja celowa Gminy Tyczyn.

 

Spotkania i konkursy zorganizowane dla czytelników w 2022 r.: warsztaty plastyczne z Joanną Rusinek pt. Miasto marzeń; zajęcia czytelnicze z teatrzykiem kamishibai; zajęcia: Wakacyjne hece w bibliotece (Tyczyn), Kreatywne spotkania podczas ferii (Kielnarowa); stoisko czytelnicze podczas Dni Tyczyna 2022; plenerowa wystawa starej fotografii; konkursy: Mistrzowie Wakacyjnego Czytania, Mistrzowie Pięknego Czytania, Bezpieczni w sieci, konkurs Minecraft pt. Kwadratowa Biblioteka; spotkania z muzykiem (Bartek Filip) i z pisarkami (Małgorzata Matwij, Anna Ziobro, Sylwia Trojanowska); Żywa lekcja historii o gen. Mieczysławie Huchli - spotkanie przygotowane we współpracy z Zespołem Szkół w Tyczynie.

Ważnymi narzędziami popularyzującymi czytelnictwo były także spotkania odbywające się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (w Tyczynie i w Hermanowej), lekcje biblioteczne i wystawy edukacyjne. W roku 2022 nasze biblioteki brały również udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych, takich jak: Tydzień Bibliotek, Podziel się książką, Dzień postaci z bajek, Dzień Bezpiecznego Internetu, Narodowe Czytanie, Urodziny Pluszowego Misia.

W MiGBP w Tyczynie mieści się także redakcja miesięcznika Głos Tyczyna. Tu od kilku lat, także w roku ubiegłym, redagowane były teksty, robiono korektę oraz przygotowywano poszczególne numery pisma do druku.

 

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.