2019

2019

2019-10-30

We wrześniu 2019 r. MiGBP w Tyczynie rozpoczyna realizację projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Działania w ramach zadania, które biblioteka realizuje we współpracy z Instytutem Książki, będą skierowane do dzieci w wieku 3-6 lat (z roczników 2013-2016) oraz rodziców.

2018

2018

2019-10-29

Pilotażowa akcja czytelnicza zorganizowana przez Instytut Książki skierowana została do dzieci  w wieku 3 lat.

Sponsorzy