Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. PRB ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostep do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiewzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

2011

2011

2013-03-29

Zrealizowaliśmy dwa projekty dofinansowane w konkursie grantowym prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach PRB: "Rozmiłować w tradycji i kulturze" oraz "Biblioteka dla wszystkich".

2010

2010

2013-03-25

Bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu podstawowym i szkoleniach specjalistycznych.

 

2009

2009

2013-03-20

Otrzymaliśmy sprzęt komputerowy, laptop, projektor multimedialny z ekranem.

Sponsorzy