2018

2018

2018-10-24

W roku 2018 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” -  zrealizowała zadanie  „Zakup nowości  wydawniczych do bibliotek publicznych”. Na zadanie to otrzymała kwotę 8 000 zł  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. Dzięki  dotacji wszystkie nasze placówki wzbogaciły się o nowe tytuły książkowe.

2017

2017

2017-09-19

Miło nam poinformować, że MiGBP w Tyczynie w roku 2017 otrzymała w Programie Biblioteki Narodowej („Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”) dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8 tys. zł. Dzięki tej dotacji wszystkie nasze placówki wzbogacą się o nowe tytuły książkowe.

2016

2016

2016-10-12

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie otrzymała w 2016 r. dofinansowanie na zakup nowych książek w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

2015

2015

2015-10-22

W bieżącym roku w ramach zadania Zakup nowości wydawniczych do bibliotek MiGBP w Tyczynie otrzymała 8 000 zł.

2014

2014

2014-08-12

W bieżącym roku w ramach zadania Zakup nowości wydawniczych do bibliotek MiGBP w Tyczynie otrzymała 6 500 zł. Dofinansowanie to będzie zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
2013

2013

2013-10-02

"Promocja czytelnictwa"

2012

2012

2012-07-29

"Promocja czytelnictwa"

2011

2011

2011-07-28

"Promocja czytelnictwa"

2010

2010

2010-08-27

"Promocja czytelnictwa"

2009

2009

2009-08-26

"Promocja czytelnictwa"

1 2

Sponsorzy