Biblioteka w Tyczynie ma już 75 lat!

Biblioteka w Tyczynie ma już 75 lat!
2023-06-07

W Dniach Tyczyna pracownicy, czytelnicy i przyjaciele Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie świętowali jubileusz 75-lecia istnienia instytucji. Były kwiaty, życzenia, podziękowania i prezenty składane na ręce Alicji Kustry - dyrektora biblioteki dla wszystkich bibliotekarzy, których praca, choć cicha i pozornie niezauważalna, kształtuje całe pokolenia. Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć wspomnień, bo one także są ważną częścią tego typu spotkań.

 

75 urodziny MiGBP w Tyczynie zaplanowane zostały na 2 czerwca br. Licznie przybyłych gości powitała dyrektor biblioteki, która także spotkanie prowadziła. W uroczystości uczestniczyli m.in.: władze samorządowe na czele z burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim i przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie Ryszardem Fornalem, radna Genowefa Szawara, Katarzyna Płodzień-Błażej (Starostwo Powiatowe), Barbara Hulek i Lucyna Różnowicz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie). Gośćmi jubileuszu byli także: ks. proboszcz Marian Czenczek, skarbnik Barbara Matuła, przewodniczący Zarządu Mieszkańców Miasta Tyczyna Jan Napora. Swoją obecnością zaszczycili nas też dyrektorzy placówek oświatowych: Dorota Tarańska-Klęsk (Zespół Szkół w Tyczynie), Zofia Międlar-Mruk (SP w Tyczynie), Elżbieta Rożek (SP w Hermanowej), Magdalena Kawa-Szpala (SP w Borku Starym). Na jubileuszu nie mogło zabraknąć również dyrektor M-GOK Beaty Mianowskiej, która gościła nas w swoich progach, przedstawicieli zespołów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli stowarzyszeń: Ryszarda Domino (Strug Tyczyn), Elżbiety Baran, Zofii Domino (TMZT). Do Tyczyna z życzeniami przyjechali także dyrektorzy z bibliotek powiatu rzeszowskiego: Anna Wolska (Boguchwała), Mariola Kaczor (Dynów), Justyna Zima (Lubenia), Ewa Wantrych (Trzebownisko), Małgorzata Jamrozik (Hyżne), Robert Borkowski (Głogów Młp.).

Podczas jubileuszy wraca się do początków działalności danej placówki i wspomina to, co już minęło. W Tyczynie opowieść o bibliotecznych poczynaniach w ciągu 75 lat istnienia biblioteki przekazana została w krótkiej prezentacji multimedialnej, którą uzupełniła wystawa o działalności Jubilatki w ostatnich latach. Najważniejszą i najmilsza częścią jubileuszu tyczyńskiej biblioteki były podziękowania. A tych płynących wprost do wszystkich pracowników MiGBP w Tyczynie, a także od dyrektora i bibliotekarzy do Mistrzów Czytania, klubowiczek Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Przyjaciół Biblioteki było bardzo dużo.

Wiele lat temu panowało przekonanie, że w bibliotece nic się nie robi, czasem tylko wypożyczy parę książek. Obraz ten powielali ci, którzy bibliotek nie odwiedzali. To zawsze bolało, bo przecież aby książki skatalogować i przygotować do wypożyczenia, trzeba o nich coś wiedzieć. Dzisiejszy bibliotekarz musi m.in. znać programy komputerowe, umieć przygotować prezentację multimedialną, projektować plakaty, foldery, znać się na administrowaniu strony internetowej czy prowadzeniu kanału na Youtube lub fanpage'u na Facebooku. Taką wiedzą dysponują także bibliotekarze z MiGBP w Tyczynie i to właśnie do nich, w tym szczególnym, jubileuszowym dniu, w pierwszej kolejności skierowane zostały najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

 

Podczas Jubileuszu podziękowania skierowane zostały także do osób, które czytają najwięcej książek, do pań: Michaliny Hałoń, Marii Solarz, Elżbiety Skotnickiej, Haliny Drążek, Marii Najdy. Dobrze mieć takich czytelników, którzy motywują, wspierają i doceniają naszą pracę.

Kolejne podziękowania skierowaliśmy do klubowiczek DKK, które przychodzą do Klubu świadome tego, że rozmowa jest przedłużeniem przyjemności czytania, dyskutują i spierają się. Panie od ponad 7 lat spotykają się pod czujnym okiem moderatorki Agnieszki Rożek-Jandy. W tym szczególnym dniu wspólnie z panią Agnieszką dziękowałyśmy za motywowanie i wspieranie bibliotekarzy podczas czytelniczych działań oraz za podnoszenie na duchu, bo jeśli coś nie wychodzi, często mówicie: Kto nie działa, nie popełnia błędów.

Przyjaciel to jedno z najpiękniejszych słów, a znalezienie prawdziwego przyjaciela jest największym skarbem i wartością. Biblioteka w tym szczególnym dniu postanowiła wyróżnić statuetkami Przyjaciel Biblioteki władze samorządowe, placówki oświatowe i instytucje, które swoimi działaniami, wsparciem finansowym przyczyniają się do rozwoju naszej biblioteki.

Jako piersi statuetki otrzymali: Burmistrz Tyczyna, Przewodniczący Rady Miejskiej, Skarbnik Gminy. 75 lat temu ówczesne władze uznały, że w Tyczynie należy założyć bibliotekę. Dzięki temu, że kolejni włodarze naszej gminy znajdowali środki na jej rozwój, w miarę upływu lat biblioteka piękniała i powiększała się. Tak jest aż do dzisiaj. Dzisiejszy jubileusz jest efektem zainteresowania władz samorządowych sprawami biblioteki oraz dostrzegania przez te wszystkie lata jej ważnej roli w społeczeństwie lokalnym.

Kolejne dwie statuetki Przyjaciel Biblioteki przyznane zostały paniom Barbarze Hulek i Lucynie Różnowicz. Biblioteka w Tyczynie zawsze mogła liczyć na WiMBP w Rzeszowie. Dyrekcja oraz pracownicy poszczególnych działów, a w szczególności instrukcyjnego, zawsze wspierali nas i doradzali, także przy wyborze programów komputerowych i sprzętu.

Jak w kilku słowach powiedzieć o współpracy biblioteki z placówkami oświatowymi? Współpraca ta kwitnie od wielu lat dzięki przychylności mądrych i świadomych dyrektorów, a  mądrzy i świadomi dyrektorzy mają znakomitych nauczycieli, którzy są kreatywni i przyjaźni w stosunku do biblioteki. Kolejne statuetki Przyjaciel Biblioteki z podziękowaniem dla wszystkich nauczycieli otrzymali więc dyrektorzy szkół: Dorota Tarańska-Klęsk, Zofia Mruk, Magdalena Kawa-Szpala, Elżbieta Rożek, Wacław Warda (statuetkę panu dyrektorowi przekażemy).

Kolejną statuetkę Przyjaciel Biblioteki za współpracę i pomoc także podczas jubileuszu 75- lecia MiGBP w Tyczynie, z życzeniami wielu ciekawych imprez, otrzymała także Beata Mianowska - dyrektor M-GOK w Tyczynie.

 

Ostatnia Statuetka powędrowała do Czesławy Kulasy - wieloletniej bibliotekarki w Oddziale dla dzieci w Tyczynie -  z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności od bibliotekarzy i czytelników.

Część oficjalną jubileuszowych obchodów zakończyły życzenia oraz listy skierowane do dyrektor Alicji Kustry oraz bibliotekarzy, a przekazane m.in. przez władze samorządowe, przedstawiciela powiatu, księdza proboszcza, przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów bibliotek i placówek oświatowych.

 

Po części oficjalnej goście mogli wysłuchać wykładu prof. Kazimierza Ożoga pt. Język polski jako wartość dla osoby, grupy i narodu. W tym szczególnym dniu tanecznie bibliotekę wspierał zespół Largo z SP w Hermanowej (występ dzieci w nieco innej scenerii można obejrzeć tutaj) - opiekun Aleksandra Kopiec - nauczyciel SP w Hermanowej, a muzycznie zespół Nad nami Niebo, który wystąpił z krótkim recitalem.

 

Dyrekcja biblioteki składa serdeczne podziękowania przybyłym gościom oraz wszystkim pracownikom biblioteki i domu kultury zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszu 75-lecia MiGBP w Tyczynie.

 

 

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.