Styczeń: Wykład z psychologii

Styczeń: Wykład z psychologii

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wykład pani psycholog - Małgorzaty Krasnopolskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie na temat wychowania dzieci i młodzieży.

Luty: Wykład z psychologii

Luty: Wykład z psychologii

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wykład pani Anny Ziarnik (psycholog) pt. Umiejetności społeczne drogą do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym u dzieci i młodzieży.

Marzec: ABC Zdrowia

To cykl pogadanek na temat profilaktyki zdrowotnej.

Czerwiec: Wykład pt. Czesław Miłosz - Syn Tysiącleci

Czerwiec: Wykład pt. Czesław Miłosz - Syn Tysiącleci

15 czerwca 2011, w ramach Dni Tyczyna, odbył się wykład dr Zofii Brzuchowskiej (pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego) pt. Czesław Miłosz - Syn Tysiącleci.

Marzec-kwiecień: Warsztaty bibułkarskie

Marzec-kwiecień: Warsztaty bibułkarskie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wykłady z etnografii

Wykłady z etnografii

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Maj: Wystawa starej fotografii

Maj: Wystawa starej fotografii

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach projektu "Rozmiłować w tradycji i kulturze" zbierane były stare fotografie. 

Lipiec - Sierpień : Z bibliotecznej statystyki:

Lipiec i sierpień to w bibliotekach czas statystyk i sprawozdań.

Sponsorzy