Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021
2021-08-10

7 września br. MiGBP w Tyczynie włączyła się w jubileuszową edycję Narodowego Czytania – akcję, której od 10 lat patronuje Prezydent RP. W tym roku Para Prezydencka zachęcała nas do czytania tragifarsy napisanej w 1906 r. przez Gabrielę Zapolską pt. Moralność pani Dulskiej. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do organizatorów akcji napisał: To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Podczas spotkania, które odbyło się w Saloniku Literackim przy MiGBP w Tyczynie, dyrektor biblioteki Alicja Kustra przybliżyła uczestnikom wydarzenia sylwetkę autorki dramatu oraz jej najważniejsze utwory literackie oraz wcieliła się w rolę Juliasiewiczowej. W lekturę dramatu włączyli się także (w kolejności czytania): Maria Gulak i Anna Stromczyńska (klubowiczki DKK w Tyczynie), Bogumiła Dziepak (polonista z SP w Tyczynie) jako Dulska, Agnieszka Janda (bibliotekarz MiGBP w Tyczynie) i Ryszard Fornal (przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie) jako Zbyszko oraz Maria Solarz (Rada Mieszkańców Miasta Tyczyna). Czytanie dramatu przeplatane było fragmentami inscenizacji telewizyjnej Moralności... w reż. Marcina Wrony (spektakl dostępny jest na platformie: vod.pd.tvp.pl). Uczestnicy mogli także obejrzeć pokaz multimedialny zdjęć Zapolskiej oraz plakatów wystawianej sztuki począwszy od lat 30. XX w.

Koniec spotkania upłynął na spontanicznych wspomnieniach uczestników, którzy mieli możliwość obejrzenia Moralności pani Dulskiej w latach 60./70. XX w. na scenie widowiskowej M-GOK w Tyczynie. Wówczas w role dramatu wcielili się mieszkańcy Tyczyna, co mogliśmy zobaczyć na pamiątkowych zdjęciach przyniesionych przez jedną z uczestniczek naszego wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podczas wieczoru odczytali fragmenty tegorocznej lektury Narodowego Czytania.

Sponsorzy