Warsztaty biblioterapeutyczne z dr Wandą Matras-Mastalerz

Warsztaty biblioterapeutyczne z dr Wandą Matras-Mastalerz
2021-09-10

Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury - pod takim tytułem 14.09 br. w Saloniku Literackim odbyły się kolejne warsztaty z biblioterapii. Szkolenie poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz. Celem warsztatów było pokazanie terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej funkcji literatury. Prowadząca starała się udowodnić, że odpowiednio dobrane książki wspierają czytelnika, rozwijają jego pasje i zainteresowania. Pani Wanda przekazała uczestniczkom warsztatów wiele cennych informacji z zakresu biblioterapii, wskazała także tytuły tzw. książek „wspierających”, które warto mieć także w swoich domowych biblioteczkach.

 

Wanda Matras-Mastalerz jest adiunktem w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu oraz kierownikiem Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 


Warsztaty są częścią projektu pt. W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Zadanie dofinansowano ze środków MInistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 


 

Sponsorzy