Zabawy z wierszami Juliana Tuwima.

Zabawy z wierszami Juliana Tuwima.
2013-09-24

W zajęciach wzięli udział uczniowie z klasy III SP w Tyczynie  z panią J. Kocór, i dwie grupy zerówkowiczów (Eko-ludki z panią A. Dobrowolską i Brzechwałki z panią B. Fornal). Każda grupa zapoznała się z twórczością Juliana Tuwima. Wspólnie recytowaliśmy wiersz Bambo, a nastepnie była zabawa w rzepkę. Celem spotkania było zachęcenie dzieci do czytania utworów wierszowanych m. in. Tuwima.

Sponsorzy