Poznajemy zawód górnika.

Poznajemy zawód górnika.
2013-12-02

Na początku spotkania pani Bibliotekarz opowiedziała o patronce górników Św. Barbarze, która ma ich chronić podczas pracy pod ziemią. Następnie pokazałyśmy dzieciom galowy mundur górnika, wyjaśniając dzieciom jego symbole i barwy górnicze.  Stałym dodatkiem munduru galowego jest szpada górnicza. Na zakończenie przedszkolaki zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.  

Sponsorzy