Nagrodzony Bakcyl w gminie Tyczyn

W 2022 r. Rada Edukacji Finansowej wyróżniła Warszawski Instytut za Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl. W ramach tego programu bankowi wolontariusze prowadzą dodatkowe lekcje z wiedzy o finansach dla uczniów szkół w kilkuset polskich gminach. Lekcje Bakcyla odbywają się również na terenie gminy Tyczyn.

 

Wszyscy znamy powiedzenie: Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Dlatego tak ważne jest, aby już w dzieciństwie wyrabiać właściwe postawy, które przydadzą się w życiu dorosłym. Jednym z zagadnień, na które wciąż kładzie się zbyt mały nacisk w edukacji polskich dzieci, jest racjonalne podejście do pieniędzy i finansów osobistych. Nie brakuje jednak inicjatyw, które tę lukę starają się wypełnić. Najlepsze z nich są dostrzegane przez rząd oraz najważniejsze instytucje finansowe.

 

W tym roku wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej otrzymał Warszawski Instytut Bankowości z za Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

 

Bakcyl pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów jako niezbędny element funkcjonowania osób młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość młodzi ludzie potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

Jest to przykład sektorowego projektu, w którym bierze udział 120 polskich banków – państwowych i prywatnych, komercyjnych i spółdzielczych. W ciągu dziesięciu lat trwania Bakcyla ponad 1000 wolontariuszy dotarło z przekazem edukacyjnym do 900 tys. uczniów i 17,5 tys. nauczycieli. Ogólnopolski charakter programu potwierdza podpisanie porozumień z 400 samorządami w całym kraju, co pozwoliło na dotarcie do 5,5 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z lekcji Bakcyla mogą korzystać również uczniowie szkół w naszej gminie.

 

- Dziękując wszystkim za pomoc i współpracę w uruchomieniu i realizacji „Bakcyla” chcielibyśmy podkreślić, że przyznane wyróżnienie traktujemy jako podsumowanie pracy i podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w te działania przez ostatnie 10 lat. Jest to jednak dla nas również wielkie zobowiązanie do dalszej realizacji i udoskonalania naszego projektu – jednego z największych tego typu projektów w Polsce – komentuje Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

 

Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej to konkurs, którego celem jest nagrodzenie inicjatyw z zakresu edukacji finansowej przyczyniających się w szczególny sposób do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa, w tym upowszechniania wiedzy, nabywania umiejętności oraz kształtowania pozytywnych zachowań i postaw w zakresie finansów.

 

W skład Rady Edukacji Finansowej wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Polskiego Funduszu Rozwoju SA oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 

Więcej na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl


 

 

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.