Kalendarium MiGBP w Tyczynie

17.04.1946dekret o bibliotekach –nakładał na państwo i samorządy terytorialne obowiązek zakładania i utrzymywania bibliotek.

1947 – rodzi się pomysł utworzenia w Tyczynie biblioteki. Zawiązuje się Miejski Komitet Biblioteczny, którego celem była zbiórka książek znajdujących się w rękach prywatnych, które stanowiłyby znaczny wkład dla tworzonego księgozbioru.

10.03.1948 – dzięki staraniom Komitetu oraz Zbigniewy Schultis (ówczesnej kierowniczki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie) powstała biblioteka w Tyczynie

Styczeń 1949 - powstały punkty biblioteczne, m.in. w Borku Starym, Białej, Budziwoju-Przylasku, Kielnarowej, Siedliskach, Hermanowej. Obecnie istnieją 3 filie: w Borku St., Hermanowej i Kielnarowej

1966 – biblioteka główna otrzymuje lokal w nowo wybudowanym Domu Kultury

1968 – funkcjonuje czytelnia w Tyczynie

1973 – biblioteka otrzymuje nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1989/1990 – Biblioteka powiększa się o kolejne pomieszczenia

1990-2012 – opiekujemy się księgozbiorem Muzeum Regionalnego w Tyczynie

2002 – zakupiliśmy program biblioteczny SOWA, dzięki któremu rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki głównej

2006 - uruchomiliśmy elektroniczne wypożyczanie książek w placówce w Tyczynie

2005 – uruchomiona została czytelnia internetowa "Ikonk@" z bezpłatnym dostępem do Internetu (dzięki programowi sfinansowanemu ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji)
2008 - rozpoczęliśmy komputeryzację filii, która zakończyła się w 2015 - od tego roku filie udostępniają swoje zbiory książkowe elektronicznie
2008 - zbiory MiGBP w Tyczynie dostępne są w Internecie w postaci katalogu on-line na www.tyczyn-biblioteka.pl

2009-2013 – udział w Programie Rozwoju Bibliotek: utworzenie internetowych czytelni na Oddziale dla dzieci oraz na filiach, udział bibliotekarzy w szkoleniach specjalistycznych i komputerowych

2010 – wprowadzone zostały usługi dodatkowe dla użytkowników: drukowanie, skanowanie, kserowanie, a od 2016 r. - także laminowanie

2011 - Powstanie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy MiGBP

2011 - Uruchomiliśmy Kąciki Malucha w Tyczynie i na filiach

2013 - od marca działa Dyskusyjny Klub Książki

2015 - w lutym rozpoczęliśmy opracowywanie zbiorów w międzynarodowym formacie Marc21

2015 - od lipca tego roku w bibliotece mieści się redakcja "Głosu Tyczyna"

2015 - od grudnia tego roku profil MiGBP znajduje się na portalu społecznościowym Facebook

2016 - Uruchomiona została usługa "Książka z biblioteki na telefon"

2017 - od marca działa DKK dla dzieci w Filii w Hermanowej, a od września czytelnicy mają internetowy dostęp do konta czytelniczego, można też zapisać się do biblioteki przez Internet

 

Kierownicy/Dyrektorzy MiGBP w Tyczynie:

 

Do grudnia 1951 – Mieczysław Domino

Grudzień 1951 – 1953 – Stefania Klarman

1960 – 1972 – Alicja Borowiec

1972 - 1988 - Aniela Piecuch

1988 - 1993 - Maria Kmiotek

Od 15.07.1995 – Alicja Kustra
  

***
 
Szczegółowe informacje na temat czytelnictwa w gminie Tyczyn znajdują się w artykule: A. Kustra, Z przeszłości bibliotekarstwa i czytelnictwa w gminie Tyczyn, w: Z dziejów Tyczyna i regionu, pod red. nauk. A. Zieleckiego, Tyczyn 1998, s.497-501.

 

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.