Home / Informacje / "Głos Tyczyna"

"Głos Tyczyna"

”Głos Tyczyna” ukazuje się od października 1989 r. Początkowo pismo miało formę gazetki ściennej Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Tyczynie. Od 1990 r. jest pismem samorządowym, finansowanym przez Gminę Tyczyn. Pierwsza gazeta, wykonana we własnej pracowni komputerowej, ukazała się z datą 26 września 1993 r., już wtedy siedzibą redakcji był Urząd Gminy. W ciągu ponad 25 lat istnienia kilkakrotnie zmieniał się skład redakcji. Od lipca 2015 r. znajduje się ona w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyczynie. Do grudnia 2010 r. „Głos Tyczyna” był dwutygodnikiem, obecnie jest to miesięcznik. Od lat na jego łamach publikowane są teksty, w których znajdują się informacje o inwestycjach prowadzonych przez Gminę Tyczyn, uchwałach podejmowanych przez Radę Miejską w Tyczynie, raporty z wykonania budżetu, informacje burmistrza. O ważnych wydarzeniach informują też szkoły, instytucje kultury, kluby sportowe i stowarzyszenia.
 

Redakcja „Głosu Tyczyna” - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie
36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1
Tel. (17) 22-19-410, ogłoszenia: (17) 22-19-318, wewn. 24
e-mail:
glostyczyna@tyczyn.pl

 

Numery GT do pobrania tutaj

 

 

 

Sponsorzy