Jubileusz 70-lecia działalności MiGBP w Tyczynie

Jubileusz 70-lecia działalności MiGBP w Tyczynie
2018-05-22

70 urodziny  MiGBP w Tyczynie zaplanowane zostały 8 maja, dokładnie w Dniu Bibliotekarza. W uroczystości uczestniczyły m.in.:  władze samorządowe na czele z Burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie Adamem Skowrońskim, radni Rady Miejskiej, dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, dyrektorzy bibliotek z powiatu rzeszowskiego, Joanna Nieroda (Starostwo Powiatowe), Grażyna Pękala - radna powiatu, dr Andrzej Jagusztyn, wydawca Bartosz Kuźniar.

Gośćmi jubileusz byli także: ks. proboszcz Marian Czenczek, sekretarz Jadwiga Kłos, skarbnik Barbara Matuła, Lucyna Kloczkowska (WiMBP w Rzeszowie). Do Tyczyna z życzeniami przyjechały dyrektorki z bibliotek Powiatu Rzeszowskiego: Grażyna Paździorny, Mariola Kaczor (Dynów), Alicja Warzybok (Lubenia), Dorota Madej (Świlcza), Ewa Wantrych, Agnieszka Rogala, Ela Augustowska (Trzebownisko), dr Robert Borkowski (Głogów). Swoją obecnością zaszczycili też dyrektorzy szkół: Zofia Międlar-Mruk i Barbara Stempniowska, Elżbieta Rożek, Lidia Kupiszewska, prezes TMZT Elżbieta Baran, Zofia Matys  - dyrektor  M-GOK w Tyczyn , która gościła  nas w swoich progach oraz koleżanki z domów ludowych.

Jubileusz biblioteki to szczególny czas. To święto Bibliotekarzy, Czytelników i władzy samorządowej. Bo przecież każdy dołożył cegiełkę, dzięki której  MiGBP w Tyczynie przetrwała 7 dekad. Cegiełka Bibliotekarzy  to  praca i zaangażowanie. Czytelników – przychylność i sympatia dla biblioteki. Władz samorządowych – dotacje i wspieranie inicjatyw bibliotekarzy. Patrząc na siedemdziesiąt lat działalności MiGBP w Tyczynie uświadamiamy sobie, jak długą drogę przebyliśmy. Z placówki o skromnych warunkach lokalowych do instytucji, w której wszystkie czynności są w pełni skomputeryzowane. Obrazowo pokazała to specjalnie przygotowana prezentacja oraz wydana książka pt. „70 lat MiGBP w Tyczynie” (Wydawnictwo Edytorial). Wydawnictwo - mały album ukazujący historię biblioteki do czasów obecnych – otrzymał każdy z obecnych na jubileuszu. Albumik ma kolor zieleni, nie mógł być inny, bo kolor ten to równowaga, spokój i przyjaźń. Przymioty te pasują jak ulał do bibliotek i bibliotekarzy.

Podczas jubileusz obecni wysłuchali wykładu dr Zofii Brzuchowskiej pt.  „Czytam więc jestem”.

Z okazji jubileuszu Biblioteki Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznał - za szczególne zasługi dla bibliotekarstwa oraz działalność w SBP, Medale w dowód uznania: Bibliotece oraz dyrektorowi Alicji Kustrze. List gratulacyjne otrzymały: Aleksandra Trojanowska i Stanisława Paluch.

Serdeczne podziękowania za długoletnią, aktywną obecność w gronie czytelników naszej Biblioteki otrzymały z rąk dyrektor A. Kustry: Michalina Hałoń, Halina Drążek, Urszula Podgórska, Maria Karaczyńska oraz nieobecni na uroczystości: Maria Najda i Eugeniusz Sitek.

Życzenia bibliotekarzom z Tyczyna i dyrektor Barbarze Chmurze: za wspólne działania dla dobra Czytelników i czytelnikom: za wieloletnią obecność i życzliwość złożyła dyrektor Alicja Kustra.

Były podziękowania dla Burmistrza Tyczyna, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Skarbnika i Sekretarza: za przychylność i środki finansowe, bez których rozwój biblioteki nie byłby możliwy.

Część artystyczną uświetnił krótki recital Ewy Siembidy i Tomasz Jachyma

Dyrekcja biblioteki składa serdeczne podziękowania przybyłym gościom oraz wszystkim pracownikom biblioteki zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszu 70-lecia MiGBP w Tyczynie.

Sponsorzy