Henryk Sienkiewicz w Tyczynie.

Henryk Sienkiewicz w Tyczynie.
2014-09-10
W sobotę 6 września tyczyński Rynek na chwilę zamienił się w salonik wiejskiego dworku, do którego dorożką przyjechał Henryk Sienkiewicz ( w tej roli wystąpił pan Ludwik Zawadzki z Matysówki). Pisarza powitał - specjalnie przygotowaną mową - prowadzący spotkanie Czesław Drąg. Tak oto zaczęlo się nasze tyczyńskie czytanie Trylogii. Następnie burmistrz dr Jan Hermaniuk przybliżył zebranym ideę Narodowego Czytania, odczytał także list prezydenta Komorowskiego. Biografię pisarza, opracowaną na podstawie wspomnień rodziny i przyjaciół, przedstawiły Alicja Kustra dyrektor MiGBP w Tyczynie i Zofia Matys dyrektor M-GOK w Tyczynie. Po informacjach o życiu noblisty przystąpiliśmy do czytania fragmentów obrony Częstochowy. W roli lektorów wystąpili: Burmistrz Tyczyna, radny Janusz Skotnicki, przewodniczący Rady Osiedla Jan Napora, ksiądz wikariusz Krzysztof Kalamaszek, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Skowroński. Na kartach Potopu jest wzmianka o Tyczynie. Czytając Trylogię nie mogliśmy o tym zapomnieć. Fragment o Szwedach w Tyczynie odczytała Zofia Domino prezes TMZT. Szczyptę humoru wprowadziły fragmenty pochodzące z uczniowskich zaszytów oraz tekst Grzegorza Wasowskiego wzorowany na "Ogniem i Mieczem", który odczytała pani Elżbieta Baran. W trakcie sobotniego spotkania młodzież (Julia Trojanowska, Rafał i Daniel Połanieccy, Anna Potańska i Karolina Król) malowali ilustracje do Trylogii. Tyczyńskie czytanie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie. Fotografie umieszczone na stronie internetowej wykonała Aleksandra Kustra.

Sponsorzy