Wiosenne zajęcia w Filii w Kielnarowej

Wiosenne zajęcia w Filii w Kielnarowej
2019-04-05

Filia biblioteki publicznej w Kielnarowej uczciła pierwszy dzień wiosny zajęciami dla dzieci pt. „Wiosna w bibliotece”. Ich celem było wywołanie wiosennego nastroju, dlatego też zaproszonych uczniów z klas 0-1 przywitała w bibliotece sceneria łąki kwiatowej oraz odgłosy ptaków w tle.

Niespodzianką spotkania była pani Wiosna, za którą pięknie przebrały się mamy dzieci z poszczególnych klas. Pani Wiosna czytała dzieciom opowiadanie pt.  „O ślimaczku, który spotkał Wiosnę”. Następnie opowiadaliśmy sobie o pierwszych oznakach wiosny. Mali uczestnicy chętnie słuchali ciekawostek o wiosennych kwiatach, o ptakach, które jako pierwsze wracają do kraju oraz o owadach budzących się do życia. Nie zapomnieliśmy też wspomnieć o tym, że należy szanować przyrodę, nie zrywać kwiatów będących pod ochroną oraz nie zabijać pszczół.

Podczas zajęć wychowawczynie każdej z klas przeczytały wiersz J. Brzechwy pt. „Przyjście Wiosny”, który spodobał się dzieciom tak bardzo, że obiecały nauczyć się go na pamięć. Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w krótkim quizie podsumowującym zajęcia i w nagrodę otrzymały ręcznie wykonane wiosenne zakładki do książek.

Serdecznie dziękuję mamom uczniów: Urszuli Mitał i Beacie Paluch-Czajkowskiej za udział w zajęciach. Dzięki Wam filia biblioteki publicznej w Kielnarowej zapoczątkowała cykl spotkań promujących czytanie dzieciom, które będziemy kontynuować na kolejnych zajęciach.

Sponsorzy