"Tyczyn - miasto, które kocham"

"Tyczyn - miasto, które kocham"
2018-01-31

W ramach tegorocznych zajęć feryjnych, organizowanych przez M-GOK w Tyczynie, 30.01.2018 r. nasza biblioteka przygotowała zajęcia pt. „Tyczyn – miasto, które kocham”. Dzień ten poświęciliśmy bliższemu poznaniu naszego miasteczka, które w tym roku obchodzi swój jubileusz 650-lecia powstania. 20-osobowa grupa dzieci w wieku 7-11 lat wykazała się świetną znajomością zabytków Tyczyna i najciekawszych miejsc, które warto zobaczyć w naszym miasteczku.

Spotkanie z dziećmi rozpoczęliśmy od przeczytania legendy o powstaniu Tyczyna. 650 lat temu król Kazimierz Wielki zezwolił Bartoldowi Tycznerowi na założenie miasta o nazwie Tyczyn. Zadaniem uczestników było opracowanie albumu promującego najciekawsze zabytki i miejsca Tyczyna, z wykorzystaniem przygotowanych fotografii i materiałów plastycznych. Na stronie tytułowej każdego albumu znalazł się tyczyński herb, który dzieci własnoręcznie kolorowały. Powstałe prace można podziwiać w Oddziale dla dzieci naszej biblioteki.

Sponsorzy