Najlepsi Czytelnicy 2015 r. wybrani

Najlepsi Czytelnicy 2015 r. wybrani
2015-12-17

W 2015 r. najlepszymi czytelnikami zostali:

- w Filii w Borku Starym: Daria Chyłek (SP Borek St.)

- w Filii w Hermanowej: Julia Darul (SP Hermanowa)

- w Filii w Kielnarowej: Patrycja Zawiło (SP Kielnarowa)

- w Tyczynie: Maria Moskwik (SP Tyczyn)

Sponsorzy