Konkurs plastyczny rozstrzygnięty.

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty.
2014-11-07

Ponieważ na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, wykonanych różnymi technikami Komisja Konkursowa (Barbara Mroczka -  przewodnicząca, Alicja Kustra, Zofia Matys,) miała niełatwe zadanie. Ostatecznieo wyborze laureatów zdecydował nakład pracy, samodzielność wykonania, a przede wszystkim zgodność z tematem, który dla tak małych dzieci wcale nie był łatwy. Spośród 134 prac, które wpłynęły na konkurs ze wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy oraz Swietlic, Komisja zdecydowała się przyznać 19 nagród i 21 wyróżnień. Oto nagrodzeni uczniowie.

 

W kategorii klas I : Natasza Załoga i Julia Starzak (SP w Kielnarowej), Wiktoria Habaj i Zuzanna Krużel (SP w Borku Starym), Małgorzata Hoffman (SP w Matysówce), Karina Stybak (SP W Hermanowej. W tej samej kategorii wyróżniono prace następujących uczniów: Karoliny Przytuły (SP w  Tyczynie), Emilki Narewskiej (SP w Matysówce), Julki Żenczakowskiej, Zuzanny Skaby i Mileny Bieniek ze SP w Borku Starym oraz Amelki Meksuły i Julki Majewskeij ze SP w Kielnarowej.

 

W kategorii klas II: nagrodzono prace: Sylwii Wróbel, Mai Chruszcz i Patrycji Zawiło ze SP w Borku Starym, Patrycji Kotowicz i Karola Leniarta ze SP w Hermanowej, JAkuba Goszki (SP w Matysówce) oraz Tomasza Wiatra i Oliwii Smigiel ze Sp w Tyczynie.W tej samej wyróżnienia przyznano: Jakubowi Kopiec i Kornelii Zawadzkiej ze SP w Hermanowej, Zuzannie Zimny, Annie Pietryce, Adamowi Bator ze SP w Borku Starym, Miłoszowi Doleckiemu (SP w Tyczynie) i Lenie Szczepańskiej (SP w Matysówce).

 

W kategorii klas III: nagrodzono prace: Gabrieli Kameckiej i Wiktorii Pindyk ze SP w Kielnarowej, Zuzanny Rabczak (SP w Borku Starym), Anny Rabiejewskeij (SP w Tyczynie), Marleny Żurek (SP w Hermanowej. Komisja nagrodziła także prace dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz kl. O ze SP w Borku Starym: Wiktorii Tadli, Laury Jarosz, Mariki Szury, Borysa Patrzyka, Karoliny Szczepańskiej, Mai Tereszkiewicz, Mikołaja tereszkiewicza, KAroliny Pluty, Adriana Pękali, MAi Szpali, Miłosza Hodysza, Mai Trzyny. 

Sponsorzy