Październik - Konkurs Plastyczny i Literacki

Październik - Konkurs Plastyczny i Literacki

Regulamin konkursu plastycznego:

 

1. Zadanie: wykonaj ilustrację do ulubionej książeczki.

2. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: kl.I, II i  III.

3. Technika dowolna, format prac A4.

4. Termin i miejsce składania prac: 07.11.2011, MiGBP w Tyczynie oraz filie w Hermanowej, Kielnarowej i Borku Starym.

5. Na odwrocie każdej z prac powinny znajdować się następujace informacje: imię i nazwisko autora, klasa i szkoła, nazwisko opiekuna (wychowawcy).

6.Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy prac plastycznych: 18.11.2011., godzina 10, MiGBP w Tyczynie.

 

 

Regulamin konkursu literackiego:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.

2. Prace konkursowe oceniane są w trzech kategoriach wiekowych: kl.IV, V i VI.

3.Termin oddania: 07.11.2011

4.Miejsce składania prac: MiGBP w Tyczynie oraz filie w Hermanowej, Kielnarowej i Borku Starym.

5.Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwisko opiekuna (wychowawcę).

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 18.11.2011 o godzinie 10 w MiGBP w Tyczynie

 

Sponsorzy