Zbigniew Trześniowski: "Wokół tyczyńskiego wzgórza"

Zbigniew Trześniowski: "Wokół tyczyńskiego wzgórza"
2018-06-25

18.06 br. w MiGBP w Tyczynie spotkaliśmy się, by w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki porozmawiać o książce Zbigniewa Trześniowskiego pt. „Wokół tyczyńskiego wzgórza”. Nasze czerwcowe spotkanie wpisało się w cykl imprez organizowanych w tym roku w okazji jubileuszu 650-lecia miasta Tyczyna. Wydawnictwo „Wokół…” jest zbiorem legend o miejscowościach, które tworzą (i tworzyły) gminę Tyczyn: Borku Starym, Białej, Budziwoju, Hermanowej, Kielnarowej, Matysówce i o Tyczynie. Autor do opracowania tych niezwykle obrazowych tekstów wykorzystał nie tylko materiały historyczne i książki popularno-naukowe, jakich o gminie Tyczyn jest sporo. Regionalista czerpał także z legend napisanych na konkurs (ogłoszony przez Urząd Miejski w Tyczynie) przez uczniów szkół podstawowych gminy Tyczyn.

Ci, którzy znają pisarstwo pana Trześniowskiego, wiedzą, że jego teksty - napisane barwnym językiem – bardzo obrazowo przedstawiają rzeczywistość. Autor -  wykorzystując czasami jedno zdanie ze źródeł historycznych – buduje bardzo ciekawą i fascynującą opowieść o wydarzeniach, które mogły, choć nie musiały, mieć miejsce. Trudno przecież dociec, jak w dawnych czasach było na pewno, ale przecież w każdej opowieści jest jakieś ziarenko prawdy.

Dzięki zebranym legendom klubowiczki miały możliwość poznania, jak doszło do powstania Tyczyna. Wiemy na pewno, że miasteczko założył król Kazimierz Wielki, a świadczy o tym akt lokacyjny miasta z 14.03.1368 r. Dzięki prezentowanym opowieściom poznaliśmy m.in., skąd wzięły się nazwy miejscowości tworzących gminę Tyczyn. Jednym z wybijających się w tej okolicy zabytków jest Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym, któremu autor poświęcił również kilka opowieści. Babi Dół, Królka, Studzianka, Gradkowiec – to tylko niektóre lokalne nazwy, które funkcjonują od dawna, a jaki był ich początek – tego tak na sto procent nikt nie jest w stanie w obecnej chwili powiedzieć. Ale dzięki temu można puścić wodze wyobraźni…

Sponsorzy